Sáng ngày 17/02/2021 tức ngày mồng 6 tết Tân Sửu Đ/c Lê Quang Đức Ủy viên BTV Thành ủy, Q.Chủ tịch UBND Thành Phố, tham gia tết trồng cây tại xã Thạch Trung!

Thực hiện kế hoạch của UBND Thành Phố, kế hoạch của UBND xã Thạch Trung, trong ngày phát động xã Thạch Trung đã trồng được hơn 360 cây xanh các loại tại các tuyến đường liên thôn liên xã trên đại bàn. Sau Phát động lễ trồng cây, UBND Thạch Trung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây để toàn dân tích cực tham gia bảo vệ cây xanh, xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đ/c Lê Quang Đức Ủy viên BTV Thành ủy, Q.Chủ tịch UBND Thành Phố, tham gia tết trồng cây xã Thạch Trung!

Tham gia trồng cây cùng cán bộ, nhân dân xã Thạch Trung, Q. chủ tịch UBND Thành Phố Lê Quang Đức ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, khí thế ra quân trồng cây đầu năm cũng như công tác chuẩn bị các loại cây giống của địa phương. Đ/c Lê Quang Đức Q. chủ tịch UBND Thành Phố lưu ý, sau trồng cây xã phải phân công cho các chi hội, chi đoàn bảo vệ, chăm sóc đạt hiệu quả cao nhất.

Các đồng chí lãnh đạo xã, và cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng tham gia tết trồng cây xuân Tân Sửu!

Cán bộ và nhân Dân thôn Thanh Phú ra quân tết trồng cây xuân Tân Sửu!

Cán bộ và nhân Dân thôn Bắc Phú ra quân tết trồng cây xuân Tân Sửu!

Cán bộ và nhân Dân thôn Đông Tiến ra quân tết trồng cây xuân Tân Sửu!

Cán bộ và nhân Dân thôn Bắc Quang ra quân tết trồng cây xuân Tân Sửu!

Cán bộ và nhân Dân thôn Tân Trung  ra quân tết trồng cây xuân Tân Sửu!

Đoàn xã  ra quân tết trồng cây xuân Tân Sửu!

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 101.757
    Online: 6