KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021)

 

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc  tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ, Uỷ ban nhân dân xã Thạch Trung xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Ghi nhớ, tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của các tầng lớp nhân dân.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hình thức thiết thực, huy động các nguồn lực góp phần nâng cao và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách người có công.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công đến với mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách người có công. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể để tất cả người có công và thân nhân của người có công đều được quan tâm chăm sóc, ổn định đời sống vật chất, tinh thần.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM.

1. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân ghi nhớ công lao to lớn của những người có công với Tổ quốc.

- Tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; những gương điển hình của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ vượt khó, chủ động phát triển kinh tế, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

* Hình thức tuyên truyền:

- Đài truyền thanh xã: Xây dựng và đưa các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về truyền thống cách mạng, chính sách người có công và các hoạt động hướng về ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

- Treo khẩu hiệu tuyên truyền, phướn, bảng điện tử tại cơ quan, đơn vị, trên các trục đường chính.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2021

2.Tập trung giải quyết tốt các chinh sách ưu đãi đối với người có công.

- Triển khai tốt việc tổng rà soát chính sách người có công, tổng hợp kết quả, giải quyết và trả lời ý kiến phản ánh của nhân dân theo chức năng và thẩm quyền, giải quyết kịp thời các chế độ theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo, chăm sóc y tế, điều dưỡng nâng cao sức khoẻ cho người có công với Cách mạng.

- Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các chế độ liên quan đền người có công như: Chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình; chế độ trợ cấp một lần, mai táng phí đối với người có công đã từ trần...

3. Thực hiện các chương trình tình nghĩa:

- Cán bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các thôn rà soát, lập danh sách các đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, hoạn nạn ... đề xuất UBND xã có kế hoạch thăm hỏi từ 20 – 23/7.

- Vận động, huy động nguồn lực các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân đóng góp, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,  tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp 27/7.

- Tiếp tục rà soát lại nhà ở xuống cấp của đối tượng người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở để có kế hoạch đề xuất, kiến nghị với cấp trên bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Tổ chức làm vệ sinh, dâng hương, dâng hoa thắp nến tri ân tại nhà bia ghi tên Liệt sỹ xã và tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sỹ có phần mộ an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài đi dâng hương.

- Tổ chức thăm hỏi động viên trợ cấp các đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn.

- Vận động tổ chức công đoàn, các đoàn thể chính trị quyên góp tặng 1-2

suất quà cho các đối tượng thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Cán bộ Văn hóa – xã hội: Tham mưu xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, phân công các thành viên và họp ban chính sách triển khai, phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan, kết hợp với các thôn triển khai tốt các chương trình hoạt động, thực hiện kế hoạch và các chương trình kỷ niệm thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền, viết tin bài tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”. Tổng hợp danh sách các đối tượng chính sách đề nghị động viên thăm hỏi.

2.Cán bộ VH – TT: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, treo khẩu hiệu, pa nô áp phích tại các trục đường chính trên địa bàn, phía trước đài tưởng niệm liệt sỹ.

 3. Đài truyền thanh xã: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền , xây dựng chuyên mục kỷ niệm ngày Thương binh – liệt sỹ phát thanh hàng tuần đến hết tháng 7/2021.

4. Ban tài chính ngân sách: Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của UBND xã bố trí nguồn kinh phí hợp lý để tổ chức tốt lễ kỷ niệm và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

5. Ban chính sách: Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đồng thời phối hợp tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày 27/7, phân công các đồng chí trong ban vận động các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

6. Ban Chỉ huy quân sự: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

7. Đoàn thanh niên: Đoàn thanh niên tổ chức dọn vệ sinh tại nhà bia ghi tên các liệt sỹ và am thờ mẹ Việt Nam Anh hùng. Đảm bảo hệ thống điện thắp sáng và vôi ve lại tường rào tại đài tưởng niệm. Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ đảm bảo trang nghiêm, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục cao.

8. Các đơn vị thôn: Tiến hành rà soát các đối tượng người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề xuất UBND xã trợ cấp.

9. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: Phối hợp tốt trong công tác vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, vận động đoàn viên, hội viên, các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.  Đoàn thanh niên tổ chức dọn vệ sinh tại nhà bia ghi tên các liệt sỹ và am thờ mẹ Việt Nam Anh hùng. Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ đảm bảo trang nghiêm, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục cao.

IV. TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG

Từ ngày 01/7 - 10/7: các tổ chức đơn vị, cơ quan, cá nhân đóng  góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ ngày 15- 20/7: tổ chức họp xét các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đề xuất trợ cấp.

Từ ngày 22 – 24/7  tổ chức trợ cấp, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều ngày 26/7 tổ chức cho cán bộ và thân nhân gia đình các liệt sỹ đi dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Núi Nài.

Sáng ngày 27/7 tổ chức lễ kỷ niệm và tặng quà của các cấp cho các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sỹ.

* Việc tổ chức lễ kỷ niệm và trao quà ở các thôn tuỳ theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 để lựa chọn hình thức phù hợp.

Trên đây là kế hoạch triển khai lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan tổ chức liên quan, các đơn vị thôn thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc thì phản ánh kịp thời về UBND xã để có kế hoạch chỉ đạo./.

Nơi nhận :                                         

- UBND thành phố (qua Phòng LBTBXH); 

- TT Đảng uỷ, HĐND;

- Chủ tịch, PCT UBND;

- UBMTTQ và các đoàn thể;

- Các đơn vị thôn;

- Đài TT xã;

- Lưu: VP UBND.     .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Xuân Hậu

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.328
    Online: 3