Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ thủ tục mới Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 02 (hai) thủ tục hành chính liên thông mới ban hành (lĩnh vực Phòng chống thiên tai) thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đó là:

- Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

- Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

Người dân có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã/ Trung tâm Hành chính công cấp huyện/ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Dưới đây là toàn văn nội dung Quyết định.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.335
    Online: 8