Hệ thống cơ sở hạ tầng - kỹ thuật, điện đường trường trạm được đầu tư khang trang, đồng bộ, người dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ... Nông thôn mới đã khoác lên cho Thạch Trung một bộ áo mới.

Năm 2020, Thạch Trung phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, sự điều hành thực hiện của UBND, cùng với sự vào cuộc của toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CÁC TIÊU CHÍ.

1. Tiêu chí Quy hoạch 

- Tiến hành rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh mục đích sử dụng đất; rà soát kiểm tra công bố các quy hoạch trình UBND Thành phố thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

- Tổ chức 2 đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lập lại trật tự kỷ cương đô thị; xử lý các tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất công; các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

2. Tiêu chí Hạ tầng - kinh tế - xã hội

2.1. Giao thông 

- Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 194/195 tấn xi măng hỗ trợ của Tỉnh để xây dựng các công trình đường giao thông, mương thoát bẩn, rãnh thoát nước, kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đến nay đã thảm nhựa 4.500 m đường giao thông trục thôn tại các thôn Nam Quang, Thanh Phú, Hồng Hà, Đoài Thịnh, Tân Phú. Xây dựng 320 m đường giao thông bê tông trục thôn tại thôn Bắc Quang, Tân Phú; 2.450 m mương thoát bẩn; 1.086 m rãnh thoát nước tại các thôn; 183 m đường giao thông nội đồng thôn Nam Phú.

- Lắp đặt 8.500m đường điện chiếu sáng thôn xóm tại các thôn Nam Quang, Bắc Quang, Thanh Phú, Liên Phú, Đoài Thịnh, Nam Phú, Trung Phú, Đức Phú.

- Lắp đặt hoàn thành 130/130 biển báo giao thông tại các điểm giao nhau từ đường trục thôn trở lên.

- Trồng bổ sung 400 cây xanh trên các tuyến đường trục chính như: Nguyễn Huy Lung, Lê Thiệu Huy và các tuyến đường trục thôn khác.

- Thảm nhựa 200 m đường vào trung tâm 2 xã Thạch Trung – Thạch Hạ đoạn qua thôn Bắc Phú và xây dựng mương thoát bẩn 2 bên tuyến đường.

2.2. Thủy lợi 

- Lập phương án thiết kế vùng sản xuất hàng hóa tập trung (diện tích khoảng 2.2 ha) có ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tại xứ đồng Hoang Đầu, Thợ Rèn. Tổ chức làm việc với các hộ có đất dự phòng để thu hồi đất, giao cho cá nhân đã đăng ký tiến hành xây dựng vùng sản xuất tập trung.

- Hoàn thành xây dựng 476/ 476m kênh mương nội đồng Trung Phú, Bắc Quang. Tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương nội đồng trước các vụ mùa phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tiến hành khảo sát, vận động các hộ có diện tích vườn hộ từ 500 m2 trở lên, tuyên truyền cơ chế chính sách hỗ trợ để tiến hành lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng trong tháng 8/2020. Dự kiến khoảng 20 hộ lắp đặt.

2.3. Trường học 

- Khảo sát, lập hồ sơ đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất các trường học trình Thành phố thẩm định.

- Hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà học 2 tầng 16 phòng trường Tiểu học và tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã; hoàn thành, nghiệm thu công trình nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non (cơ sở 2) các hạng mục: sửa chữa nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà học 1 tầng, lát gạch sân trường.

- Thi công hoàn thành công trình mở rộng khuôn viên trường Mầm non và công trình nhà học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non (cơ sở 1).

- Lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư trình UBND thành phố thẩm định, phê duyệt đầu tư Nhà học đa chức năng trường THCS Thạch Trung.

2.4. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa

- Nhà văn hóa xã: Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xã các hạng mục: lợp lại mái, vòm, sơn sửa nhà, ốp gạch tường, lát lại gạch sân khấu.

- Nhà văn hóa các thôn: Chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn Đoài Thịnh, Đức Phú, Đông Tiến, Bắc Phú các hạng mục: xây dựng thêm hàng rào xanh, bồn hoa trong khuôn viên NVH Đoài Thịnh, Đông Tiến, Đức Phú; làm mương thoát nước trong khuôn viên NVH Đông Tiến; nâng, lát gạch sân NVH Bắc Phú; đổ đất, san nền xây dựng thêm sân bóng chuyền hơi trong khuôn viên NVH Đức Phú.

- Sân thể thao thôn: Hoàn thành thảm cỏ nhân tạo sân thể thao các thôn Đoài Thịnh, Đông Tiến, Thanh Phú, trường Tiểu học; lắp đặt 10 bộ dụng cụ thể thao cho người già và trẻ em tại khu thể thao thôn Đoài Thịnh; hoàn thành sân bóng chuyền Hoang Con tại thôn Bắc Quang.

- Đang tiến hành san nền, thảm cỏ nhân tạo sân thể thao Nam, Bắc Quang.

- Hoàn thành xây dựng tiểu công viên Giếng Cồ tại thôn Bắc Quang.

- Lắp đặt 200 pano tuyên truyền tại các thôn Nam Quang, Bắc Quang, Hồng Hà, Đoài Thịnh, Đông Tiến, Tân Trung, Nam Phú, Đức Phú, Trung Phú.

- Lập hồ sơ xin chủ trương lắp đặt thiết bị thể thao tại các thôn; sửa chữa thiết bị thể thao tại xã trình Thành phố thẩm định.

2.5. Tiêu chí Thông tin và truyền thông 

- Nhà Bưu điện: Hoàn thành nâng cấp khuôn viên Bưu điện các hạng mục: xây hàng rào xanh, lát gạch sân phía sau khuôn viên.

- 13/13 thôn có hệ thống loa truyền thanh kết nối với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt. UBND xã thường xuyên khảo sát, đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh, đảm bảo phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Có Ban Biên tập hoạt động đúng theo quy định.

- Hiện đang chờ nâng cấp Trang thông tin điện tử để đưa vào vận hành.

3. Tiêu chí Sản xuất - Việc làm - Thu nhập - Hộ nghèo 

3.1. Sản xuất (đạt chuẩn): Trên địa bàn xã có 7 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó 3 HTX nông nghiệp, 2 HTX thương mại dịch vụ (trong đó 1 HTX mới được thành lập trong tháng 6/2020), 1 HTX dịch vụ môi trường, 1 Quỹ tín dụng nhân dân. Kết quả hoạt động năm 2020: 2 HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động chưa thật sự hiệu quả, các HTX còn lại hoạt động có hiệu quả, trong đó HTX nuôi trồng thủy sản Huy Hoàng có kết quả hoạt động được xếp loại tốt trong năm 2019.

3.2. Thu nhập (năm 2020 chưa đánh giá): Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 37,2 triệu đồng/người/năm (đạt chuẩn năm 2019). UBND xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế để nhân dân tiếp cận, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, phấn đấu đạt trên 43,2 triệu đồng/người/năm.

3.3. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều: hiện nay là 1,75% (đạt chuẩn). UBND xã tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo giảm nghèo bền vững.

4. Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa

4.1. Giáo dục 

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: hiện nay là 57,4% (chưa đạt). UBND xã hiện đang cập nhật, bổ sung số lượng người lao động có việc làm qua đào tạo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 65%.

4.2. Tiêu chí Y tế 

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế hiện nay: 80 %. UBND xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, phấn đấu nâng tỷ lệ trên 92%.

4.3. Tiêu chí Văn hóa 

- Hiện có 12/13 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa.

- Chất lượng các hoạt động VHVN – TDTT đều đảm bảo, thu hút ít nhất 50% người dân tham gia. Cộng đồng dân cư văn minh đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

5. Tiêu chí Cảnh quan - Môi trường 

- Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia: 100%.

- Thực hiện tốt các giải pháp, phương án về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tại các thôn đều đã phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, tuy nhiên chưa được thường xuyên.

- Bãi tập kết rác thải tạm thời hiện được san lấp, làm hàng rào bằng cọc bê tông thép gai bao quanh, gắn biển cấm đổ rác. Rác thải sinh hoạt được HTX Môi trường thu gom 2 ngày/ lần, được tập kết ngay trên xe thu gom rác và vận chuyển vào khu xử lý tập trung, không gây ô nhiễm môi trường.

- Về tỷ lệ hộ gia đình thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ: đã thực hiện tại thôn Đoài Thịnh với 295 hộ, trong tháng 8/2020 UBND xã sẽ triển khai hỗ trợ mua giỏ rác, hướng dẫn xây dựng hố xử lý rác tại hộ tại các thôn Đông Tiến, Trung Phú, Đức Phú, Nam Phú, Thanh phú, Nam Quang, Bắc Quang, dự kiến trên 50% hộ gia đình trên toàn xã thực hiện.

6. Tiêu chí An ninh trật tự - Hành Chính công 

6.1. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có mô hình tự quản an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

6.2. Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, cải cách TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC của nhân dân đúng quy định, không có hồ sơ nào quá hạn. Từ đầu năm đến nay, không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của người dân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính.

6.3. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. 13/13 thôn đều xây dựng Hương ước, được UBND Thành phố phê duyệt. Nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm các quy định theo Hương ước đã được phê duyệt.

 - Cán bộ công chức xã có 19/19 đồng chí đều đạt chuẩn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự.

7. Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

- Đầu năm 2020, UBND xã đã phê duyệt phương án dự toán 11/13 khu dân cư mẫu và triển khai thực hiện đến tận các thôn.

- Kết quả thực hiện từ đầu năm đến nay:

   + Xây dựng 3.550m hàng rào xanh tại các thôn: Đức Phú, Bắc Quang, Hồng Hà, Đoài Thịnh, Tân Trung, Nam Phú, Bắc Phú.

   + Phá bỏ 10 vườn tạp tại các thôn: 3 vườn tại Đoài Thịnh, 1 vườn tại Bắc Quang, 4 vườn tại Đức Phú, 1 vườn tại Hồng Hà, 1 vườn tại Liên Phú.

   + Chỉnh trang hoàn thành 84 vườn hộ tại các thôn.

   + Xây dựng tuyến đường hoa tại thôn Đức Phú (khoảng 500m) với 150 chậu hoa giấy.

   + Lắp đặt 8.500 m đường điện chiếu sáng tại các thôn: Thanh Phú, Nam Quang, Bắc Quang, Đoài Thịnh, Hồng Hà, Nam Phú, Trung Phú, Đức Phú.

   + Đã đăng ký hỗ trợ mua giống cây ăn quả: 923 cây giống tại các thôn. Dự kiến đầu tháng 9/2020 sẽ lấy giống cây về để các hộ triển khai trồng, chỉnh trang vườn.

   + Đã đăng ký hỗ trợ mua thùng rác cao su: 46 thùng (6 thôn đăng ký: Đoài Thịnh, Bắc Quang, Hồng Hà, Trung Phú, Nam Phú, Đức Phú). Trong tháng 8/2020 sẽ lấy thùng rác về để các hộ sử dụng.

- Năm 2020 đăng ký xây dựng 5 vườn mẫu. Kết quả nghiệm thu 6 tháng đầu năm có 2 vườn được đánh giá đạt 5/5 tiêu chí. Các vườn hộ khác đang thực hiện các nội dung công việc còn lại theo theo phương án dự toán, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2020.

Với những kết quả đạt được nêu trên, từ nay đến cuối năm, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Thạch Trung quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 118.794
    Online: 7