Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông vận tải áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau đây là toàn văn nội dung Quyết định.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.353
    Online: 8