Nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước,, thành phố Hà Tĩnh công bố và ban hành quy chế hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Theo nội dung tại Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh về công bố và ban hành quy chế hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

* Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền cung cấp thông tin nếu phát hiện cán bộ công chức, viên chức của UBND thành phố hoặc UBND các xã, phường phụ trách các lĩnh vực công tác khi thực thi nhiệm vụ vi phạm quy định tại Điều 2 của quy chế này.

* Địa chỉ tiếp nhận thông tin và số máy liên lạc

1. Địa chỉ tiếp nhận:

- Số ĐT: 02393.858373,  ĐTDĐ: 0912999373

- Thư điện tử (email): duongdaynongtpht@hatinh.gov.vn

2. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng:

- Đối với tiếp nhận qua đường điện thoại di động và điện thoại cố định: Tiếp nhận trong giờ hành chính.

- Đối với tiếp nhận qua đường thư điện tử (email): Tiếp nhận thường xuyên 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 128.352
Online: 8