Để đảm phòng chống dịch Covid-19 các hoạt động mừng thọ xuân Tân Sửu ở xã Thạch Trung không tổ chức tập thể. Nhưng thôn và gia đình vẫn duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống.

Xuân Tân Sửu 2021 toàn xã có 142 cụ từ 70 đến 109 tuổi được mừng thọ. Trong đó, có 4 cụ trên 100 tuổi, có 2 cụ 95 tuổi, có 11 cụ tròn 90 tuổi, có 41 cụ từ 80 đến 85 tuổi, có 84 cụ từ 70 đến 75 tuổi.

Đ/c Nguyễn Xuân Hậu Phó chủ tịch UBND và liên đoàn cán bộ thôn chúc thọ cụ Nguyễn Thị Hoa 75 tuổi và các cụ tại thôn Nam Phú.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên xã Thạch Trung và các thôn, hộ gia đình không tổ chức tập trung đông người. Để động viên các cụ được mừng thọ đầu Xuân Tân Sữu, cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các tổ đến tận gia đình các cụ cùng với thôn để chúc thọ và tặng quà, động viện các cụ và để duy trì giử được nét đẹp văn hóa truyền thống, nhưng đảm bảo được các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Cụ Phan Trọng Mưu thọ 75 tuổi, cụ Nguyễn Thị Lâm thọ 70 tuổi tại Thôn Đoài Thịnh cùng vợ được con cháu tổ chức mừng thọ tại gia đình.

Cụ Nguyễn Bá Xân thọ 70, cụ Lưu Thức tại thôn Thanh Phú năm nay cụ tròn 102 tuổi, cụ rất mừng và đồng tình ủng hộ chủ trương chung, động viên con cháu không tổ chức việc mừng thọ trong tình hình dịch bệnh.

Liên đoàn cán bộ thôn Hồng Hà đến tận nhà chúc thọ các cụ!

Liên đoàn cán bộ thôn Đông Tiến đến tận nhà chúc thọ các cụ!

Liên đoàn cán bộ thôn Đức phú  đến tận nhà chúc thọ các cụ!

Liên đoàn cán bộ thôn Trung phú  đến tận nhà chúc thọ các cụ!

Liên đoàn cán bộ thôn Bắc phú  đến tận nhà chúc thọ các cụ!

Liên đoàn cán bộ thôn Tân Trung  đến tận nhà chúc thọ các cụ!

Liên đoàn cán bộ thôn Bắc Quang  đến tận nhà chúc thọ các cụ!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 101.748
    Online: 8