Công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Do đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử được tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chuyển tải sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền đã được cấp ủy, chính quyền từ xã đến từng thôn tổ chức các hội nghị quán triệt, phân công trách nhiệm cho các chi hội, chi đoàn, phối hợp chặt chẽ, thống nhất, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử và khẩn trương hoàn thành theo đúng tiến độ.

Các hình ảnh tuyên truyền trực quan trên địa bàn xã!

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, công tác tuyên truyền tập trung vào những nội dung quan trọng như, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; giới thiệu nội dung các văn bản, nhất là những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Nội dung tuyên truyền trên bảng điện tử của xã!

Đặc biệt, công tác tuyên truyền nhấn mạnh, phân tích các đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp. Đồng thời, tập trung tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử.

Các thôn hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Để luật bầu cử được chuyển tải đến người dân một cách hiệu quả nhất, tiểu ban tuyên truyền đã đổi mới các hình thức phong phú, đa dạng hơn. Kết hợp các hình thức, phương pháp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã với các nội dung ngắn gọn dễ hiểu, Ban tuyên truyền bầu cử phối hợp với các ngành đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến tận các chi hội, chi đoàn và từng người dân. Bên cạnh đó là yêu cầu về thẩm mỹ, nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tăng tính hấp dẫn, sinh động, thu hút sự quan tâm của cử tri.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 101.749
    Online: 9