Theo Ủy ban Bầu cử xã Thạch Trung, ngày 23/5/2021 toàn xã có 7.007/7.008 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,98 %.

Đồng chí bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu chủ tịch UBND Thành Phố,  kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Thôn Nam Quang xã Thạch Trung.

Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử xã Thạch Trung vừa thông qua Nghị quyết số 09/NQ-UBBC, ngày 26/5/2021 về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Thạch Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.


Cử tri lựa chọn đại biểu

Cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, toàn xã có 7.007/7.008 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,98 %, cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,98 %; có 6/6 tổ bầu cử, điều hoàn thành nhiệm vụ

 bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử xã Thạch Trung, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và trật tự an toàn. Các cử tri đã bầu đủ, bầu đúng 3 đại biểu Quốc hội; 5 đại biểu HĐND tỉnh; 3 đại biểu HĐND Thành Phố và 27 đại biểu HĐND xã;

Trong số 27 người trúng cử đại biểu HĐND xã Thạch Trung khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, người đạt số phiếu cao nhất là 97,84%, người thấp phiếu nhất là 52.67%.

Danh sách trúng cử đại biểu HĐND xã Thạch Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử

đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1.

Đơn vị bầu cử số 1:  Gồm: Thôn Đông Tiến và Hồng Hà

1. Nguyễn Đức Hiền

1.134

94,74

 

2. Nguyễn Văn Hà

1.127

94,15

 

3. Võ Thị Thiệp

919

76,78

 

4. Nguyễn Văn Lương

868

72,51

 

5. Nguyễn Thị Hồng

782

65,33

 

2.

Đơn vị bầu cử số 2:  Gồm: Thôn Bắc Quang và Nam Quang

1. Nguyễn Văn Hướng

769

97,84

 

2. Võ Tá Lân

752

95,67

 

3. Võ Tá Dinh

744

94,66

 

4. Phan Thị Thanh Hoài

685

87,15

 

3.

Đơn vị bầu cử số 3:  Gồm: Thôn Đoài Thịnh và Tân Trung

1. Phan Công Hoàng

1.165

96,68

 

2. Mai Văn Dy

1.117

92,70

 

3. Nguyễn Trung Thành

1.081

89,71

 

4. Phan Thị Thanh Hồng

1.073

89,05

 

5. Trương Thị Hải

1.049

87,05

 

4.

Đơn vị bầu cử số 4:  Gồm: Thôn Thanh Phú, Tân Phú và Liên Phú

1. Nguyễn Xuân Hậu

1.428

94,57

 

2. Đặng Thị Nguyệt

1.326

87,81

 

3. Lê Đình Thảo

1.282

84,90

 

4. Nguyễn Viện

1.209

80,07

 

5. Nguyễn Thị Thúy

1.119

74,11

 

5.

Đơn vị bầu cử số 5:  Gồm: Thôn Bắc Phú và Nam Phú

1. Nguyễn Văn Bình

1.009

93,17

 

2. Nguyễn Văn Sử

1.006

92,89

 

3. Nguyễn Minh Công

954

88,09

 

4. Võ Tá Đức

888

81,99

 

6.

Đơn vị bầu cử số 6:  Gồm: Thôn Đức Phú và Trung Phú

1. Phan Văn Hiếu

1.090

97,15

 

2. Võ Công Phú

1.047

93,32

 

3. Võ Công Sáng

995

88,68

 

4. Nguyễn Thị Thắm

591

52,67

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 128.373
   Online: 5