Ngày 05/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2110/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và xã hội về một số chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

 

Theo đó, công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 03 thủ tục hành chính mới ban hành mới, thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và xã hội về một số chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025, đó là:

- Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho thành viên hộ nghèo có đối tượng NCC với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo;

- Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho thành viên hộ nghèo thuộc chính sách BTXH là con, bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của người hưởng chính sách BTXH.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Xem Quyết định tại đây.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.110
    Online: 9