Ngày 23/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế (lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo đó, công bố 04 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, bao gồm các thủ tục:

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu tại UBND cấp xã;

2. Giải quyết tố cáo tại UBND cấp xã;

3. Tiếp công dân tại UBND cấp xã;

4. Xử lý đơn tại UBND cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Xem Quyết định tại đây.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.378
    Online: 10