Tiềm năng phát triển Đôi nét cơ bản về tiềm năng thế mạnh

Tiềm năng phát triển

Đôi nét cơ bản về tiềm năng thế mạnh

Về kinh tế - xã hội: Tổng thu nhập bình quân 45,8 triệu đồng/người/năm. Phát huy được tiềm năng lợi thế của địa bàn hăng hái thi đua lao động sản xuất, với đa nghành nghề trên mọi lĩnh vực. Đang tập trung chú trọng tái cơ cấu nghành sản xuất nông nghiệp theo đề án của UBND Tỉnh và Thành Phố đã ban hành, phát triển chăn nuôi,  trồng nấm… đặc biệt là phát triển nuôi trồng thủy sản đang là thế mạnh của địa phương. Trên địa bàn xã có chợ Bình hương là chợ đầu mối đã tạo điều kiện cho phát triển giao thương buôn bán thương mại dịch vụ phát triển mạnh,  quy hoạch tổng thể đầu tư và phát triển khu ẩm thực Thủy - Hải sản dọc đê Đồng Môn và khu vực hồ điều hoà.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 199.347
Online: 8