Chiều ngày 10/9/2020, Đảng ủy xã Thạch Trung tổ chức lớp Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; và tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban bí thư về “Tăng Cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Về tham dự ở tĩnh có Đ/c Hoàng Văn Thanh Giám đốc TT công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, BCV Trung ương, ở Thành Phố có Đ/c Tống Thị Quỳnh Hoa ủy viên BTV thành ủy và lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành Phố, ở xã có các Đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XXI, cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách xã và đại biểu các thôn, trường học.

    

   Tại buổi báo cáo Chuyên Đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Đảng bộ đã được nghe Đ/c Hoàng Văn Thanh Giám đốc TT công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, BCV Trung ương báo cáo Chuyên Đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hình thành và phát triển gắn liền tiến trình lịch sử cách mạng nước ta và cách mạng thế giới trong thế kỷ XX, XXI. Qua các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta nhận thức ngày càng toàn diện và sâu sắc. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có những thay đổi nhanh chóng, nhưng tính đúng đắn, sức sống, sự sáng tạo, phù hợp đặc điểm của cách mạng Việt Nam và xu thế thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị.

   Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đạo đức, phong cách của Người đã trở thành những giá trị bền vững. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, trước hết là của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; trong đó, việc nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 67.268
Online: 9