Sáng ngày 22/01/2021 tại hội trường số I xã Thạch Trung, Quỹ TDND Trung – Hạ - Nguyễn Du tổ chức thành công Đại hội đại biểu thường niên năm 2020, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

Lãnh đạo xã Thạch Trung, Thạch Hạ, Nguyễn Du chúc mừng Đại hội.

           Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Phương Nam – Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, bà Võ Thị Thanh Tâm – cán bộ, chuyên viên  thanh tra giám sát phụ trách Quỹ TDND Trung – Hạ - Nguyễn Du, bà Trần Thu Linh Phó Chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Văn Hải – Phó phòng Ngân hàng HTX Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, trưởng phó các ban ngành đoàn thể xã Thạch Trung, xã Thạch Hạ, phường Nguyễn Du và hơn 200 đại biểu thành viên đại diện cho hơn 1.506 thành viên.

        

Đ/c Võ Tá Lộc Chủ tịch hội đồng quản trị khai mạc Đại hội giới thiệu đại biểu !

           Năm 2020 Quỹ tín dụng có 1.506 thành viên, tăng so với năm 2019 là 54 thành viên, tỷ lệ tăng 3,7%. Tổng nguồn vốn 135.719 triệu đồng tăng  so với năm 2019 là 15,860 triệu đồng, tăng 13,23%; trong đó vốn điều lệ 5.940 triệu đồng, vốn huy động tiền gửi 120,015 triệu đồng, vốn vay 6.000 triệu đồng và vốn khác là 3.764 triệu đồng. Quỹ tín dụng nhân dân Trung – Hạ - Nguyễn Du đã phân phối lợi nhuận năm 2020 là 1.255.195.600 đồng. Trong đó: trích quỹ bổ sung vốn điều lệ là 5% đạt 62.759.800 đồng; trích quỹ đầu tư phát triển là 23% đạt 288.695.000 đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 10% đạt 125.519.600 đồng; trích quỹ khen thưởng 40% đạt 83.418.500 đồng; trích quỹ phúc lợi 605 đạt 125.127.700 đồng; trả lãi góp vốn cho các thành viên 569.675.000 đồng.

Đ/C Nguyễn Thị Định - Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của quỹ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 Năm 2020 hoạt động của Ban kiểm soát quỹ TDND Trung – Hạ - Nguyễn Du hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, hoạt động đúng với các quy định của Luật, hàng tháng, hàng quý BKS làm tốt công tác kiểm soát, cùng với hội đồng quản trị tham gia kiểm quỹ, tham gia họp Ban điều hành.

Đ/c Đặng Thị Nguyệt Trưởng BKS báo cáo công tác kiểm soát quỹ năm 2020.

Đại diện cấp ủy chính quyền địa phương 3 xã phường Đ/c Nguyễn Văn Trung bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du phát biểu tại Đại hội.

         Đ/c Nguyễn Phương Nam – Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội và đã ghi nhận những kết quả mà Quỹ TDND đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhận mạnh trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính đó là: Tập trung huy động nguồn vốn trong nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển thành viên. Đặc biệt phải tăng cường đảm bảo an toàn kho quỹ.

Đ/c  Nguyễn Phương Nam Chánh thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội ! 

 

Toàn cảnh Đại hội Quỷ TDND Trung – Hạ Nguyễn Du năm 2020.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội!

Đ/c Lê Thị Nhâm Thư ký Đại hội thông qua nghị quyết.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.347
    Online: 5