Sáng và chiều ngày 05/02/2021, Uỷ ban bầu cử xã Thạch Trung triển khai kế hoạch và hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đ/c Phan Thị Thanh Hoài thư ký UBBC khai mạc hội nghị .

Trong thời gian qua, các tầng lớp nhân dân đăc biệt quan tâm theo giõi các hoạt động chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhân dân bày tỏ phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng các cấp đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mong muốn và kỳ vọng của nhân dân trong cuộc bầu c đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong thời gian tới sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài vào Quốc hội, HĐND các cấp, thực sự xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.


Đ/c Võ Tá Lân Chủ tịch UBBC xã triển khai kế hoạch bầu cử.

Theo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thì xã Thạch Trung đã giới thiệu 55 người ra ứng cử để bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XX. Nhưng theo quy định trong nhiệm kỳ 2021-2026 thì xã Thạch Trung được bầu 27 đại biểu HĐND cấp xã.

Đ/c Mai Văn Dy phó chủ tịch UBBC xã triển khai phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong UBBC.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBBC xã Đ/c Mai Văn Dy nhấn mạnh tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Thạch Trung đã được triển khai theo đúng kế hoạch, quy trình. Ban Thường vụ đã thành lập Ủy ban Bầu cử thành lập các tiểu ban bầu cử.

Đ/c Nguyễn Đức Hiền  phó chủ tịch UBBC xã triển khai quán triệt công tác hiệp thương lần thứ nhất.

Các đại biểu về dự ý kiến rằng công tác lập danh sách cử tri rất khó khăn.

Đ/c Nguyễn Trung Thành Trưởng công an xã giải thích về vấn đè cử tri.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.355
    Online: 10