Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 đoàn công tác của UBBC Thành phố do Đ/c Hồ Quốc Tuấn thành ủy viên, Trưởng phòng VHTT làm trưởng đoàn đã về xã Thạch Trung kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử và tại các thôn.

Căn cứ Điều 32, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 “ Chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rải danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra”.

Các thành viên UBBC xã Thạch Trung niêm yết danh sách cử tri tại các thôn và điểm bầu cử.

Thực hiện công văn số 30/UBBC ngày 13/4/2021 của UBBC Thành Phố về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 12/4/2021 UBND xã Thạch Trung đã  niêm yết danh sách cử tri xong tại UBND xã và 13/13 thôn để nhân dân kiểm tra.

Đ/c Hồ Quốc Tuấn và các Đ/c trong đoàn kiểm tra việt niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử.

Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 đoàn công tác của UBBC Thành phố do Đ/c Hồ Quốc Tuấn thành ủy viên, Trưởng phòng VHTT làm trưởng đoàn đã về xã Thạch Trung kiểm tra việt niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử và tại các thôn, qua kiểm tra đoàn đánh giá xã Thạch Trung đã thực hiện nghiêm túc, đúng Luật và cũng nhác nhở các Đ/c thôn trưởng cần thông báo thường xuyên và rộng rải cho cử tri được biết để ra kiểm tra đối chiếu.

 Nhân dân đến tại điểm niêm yết danh sách cử tri đối chiếu.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 118.800
    Online: 6