Ngày 31/12/2021 HĐND xã Thạch Trung tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND xã khoá XX thành công tốt đẹp.

Về tham dự kỳ họp có đồng chí Lê Quang Đức Ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu HĐND thành phố bầu trên địa bàn. Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ ba, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QP-AN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Minh Công phó chủ tịch HĐND xã thông qua các nội dung của kỳ họp!

Đồng chí Võ Tá Lân Chủ tịch HĐND xã khai mạc và giới thiệu đại biểu về tham dự kỳ họp!

Tại kỳ họp thứ ba HĐND xã, đã báo cáo, đánh giá được tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QP-AN năm 2021 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Trong năm 2021 có nhiều khó khăn đan xen đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn, toàn bộ hệ thống chính trị phải tập trung để phòng, chống dịch bệnh do đó ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương, nhưng xã đã vận dụng được một số cơ chế chính sách hầu hết các chỉ tiêu KTXH điều đạt và vượt kế hoạch giao. Trong đó thu ngân sách Tổng thu NSNN năm 2021 (ước đạt là: 131.532.230.501 đồng). Thu theo chỉ tiêu KH: 96.366.870.333đ - đạt 291,14% dự toán thành phố giao; đạt 103,18% NQ HĐND xã.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hậu tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thành phố bầu trên địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Mai Văn Dy Chủ tịch UBND xã báo cáo NV -KTXH-AN-QP năm 2021 tại  kỳ họp.

Trong năm đã tập trung giải quyết được cơ bản những tồn tại, vướng mắc liên quan đến những vấn đề cử tri quan tâm, ANCT, TT ATXH được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao... Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng; công tác quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, công tác quản lý cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin tuyên truyền đạt kết quả tốt đặc biệt là tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh.

Đồng chí Trương Thị Hiền KTTC  báo cáo thu chi NS, đầu tư XDCB năm 2021 tại  kỳ họp.

Đồng chí Lê Quang Đức Ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những kết quả của xã đã đạt được trong năm 2021, thành quả đó đã góp một phần quan trọng đưa TP Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí cũng mong muốn cả tập thể cán bộ và nhân dân xã tiếp tục vận dụng những cơ chế chính sách để bứt phá trong năm 2022 và cũng chỉ đạo địa phương phải khác phục những tồn tại trong báo cáo đã nêu.

Đồng chí Lê Quang Đức ủy viên BTV,  phó chủ tịch UBND thành phố, trưởng đoàn công tác phụ trách xã phát biểu và chỉ đạo,

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền chủ tịch UBMTTQ, trưởng ban KTXH của HĐND xã báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tại  kỳ họp.

Đồng chí Phan Văn Hiếu trưởng Ban pháp chế báo cáo, thẩm tra các báo cáo của UBND tại  kỳ họp.

Đồng chí Biện Văn Quế phó chủ tịch UBMTTQ; thông báo của UBMTTQ và các tổ chức thành viên tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2021.

Các tham luận của đại biểu HĐND và đại biểu tham dự tại kỳ họp

Đối với HĐND xã, đồng chí Võ Tá Lân đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp; đổi mới hoạt động của HĐND xã từ triển khai tổ chức kỳ họp đến hoạt động giám sát; tăng cường hoạt động giám sát đầu tư, đổi mới trong việc xây dựng Nghị quyết kỳ họp; quan tâm phát huy vai trò giám sát cộng đồng; dành nhiều thời gian đi cơ sở; tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, nghiên cứu tài liệu để góp ý vào nghị quyết của HĐND xã.

Các đại biểu HĐND tham gia thảo luận 5 nghị quyết và các tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND xã về tình hình kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2022. Đồng thời tiến hành thảo luận, giải trình và chất vấn về những nội dung quan trọng được đại biểu và cử tri quan tâm.

Tổ thư ký kỳ họp thông qua 5 nghị quyết và nhiều tờ trình và đã được đại biểu HĐND biểu quyết thông qua tại kỳ họp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 118.791
    Online: 6