Thực hiện Công văn số 821/SXD-QHHT5 ngày 12/4/2022 của Sở xây dựng Hà Tĩnh Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đề cương nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

UBND xã Thạch Trung tổ chức lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan, tổng hợp cho ý kiến về đề cương Nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060 theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật quy hoạch đô thị năm 2009(Có Đề cương nhiệm vụ gửi kèm). Hồ sơ được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử xã Thạch Trung ”https://nguyendu.hatinhcity.gov .vn”

- Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060.

- Tên chủ đầu tư: Sở xây dựng Hà Tĩnh

- Đơn vị lập đề cương: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng

- Thời gian lấy ý kiến: Mọi ý kiến gửi về trước ngày 15/5/2022.

- Nội dung lấy ý kiến: Theo Phiếu lấy ý kiến (Phiếu góp ý kiến + Thuyết minh tóm tắt).

  Phiếu tham gia ý kiến đề nghị gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến UBND xã Thạch Trung theo địa chỉ thôn Nam Quang, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Điện thoại liên lạc: 0915.781.286.(Đồng chí Phạm Hoài Nam: Công chức Địa chính- xây dựng)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.346
    Online: 5