Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Công văn số 723/BHXH-QLTST ngày 25/05/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh về việc thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN. UNBD Thạch Trung ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 19/06/2023 về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng chỉ tham gia BHYT tự nguyện, cụ thể như sau:

  1. Đối với người tham gia BHYT hộ gia đình

TT

Thành viên

Mức đóng
đến 30/6/2023

(đồng)

Mức đóng
từ 01/7/2023

(đồng)

Chênh lệch
tăng

(đồng)

1

Người thứ nhất

804.600

972.000

167.400

2

Người thứ hai

563.220

680.400

117.180

3

Người thứ ba

482.760

583.200

100.440

4

Người thứ tư

402.300

486.000

83.700

5

Từ người thứ năm trở đi

321.840

388.800

66.960

  1. Đối với người tham gia BHYT thuộc hộ MSTB

TT

Thành viên

Mức đóng
đến 30/6/2023

(đồng)

Mức đóng
từ 01/7/2023

(đồng)

Chênh lệch tăng

(đồng)

1

Người tham gia đóng

402.300

486.000

83.700

Người dân tham gia BHYT tăng mới hoặc nối hạn thẻ nộp tiền trước ngày 30/6/2023 thì vẫn được áp dụng mức đóng cũ (mức đóng đến ngày 30/06/2023). Trường hợp người dân nộp tiền kể từ ngày 01/07/2023 trở đi thì áp dụng mức đóng mới theo quy định (mức đóng từ ngày 01/07/2023).

UBND xã Thạch Trung thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân được biết và tham gia BHYT đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.126
    Online: 14