Ngày 20/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND cấp xã .

 

Theo đó, công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 01 thủ tục hành chính được ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế các Quyết định: số 4017/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh; số 1996/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Xem Quyết định tại đây.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.079
    Online: 3