Ngày 05/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và xã hội áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo đó, công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và xã hội áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành; thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính có số thứ tự 1 (tiểu mục III) thuộc mục I phần I tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 27/3/2023; bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính có số thứ tự 5, 6 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xem Quyết định tại đây.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.080
    Online: 4