Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Để tiếp tục tiếp thu hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định trước khi trình cấp thẩm quyền thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành, căn cứ quy định tại Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Trang thông tin điện tử xã thực hiện đăng tải Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để lấy ý kiến góp ý của đông đảo tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh.

Mọi ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định, đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường, Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh; Điện thoại: 02393 585 559 hoặc gửi về UBND xã Thạch Trung (qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) hoặc góp ý trực tiếp trên Trang thông tin điện tử xã.

Thời gian lấy ý kiến 30 ngày: Kể từ ngày 22/11/2023 đến hết ngày 22/12/2023.

Trân trọng thông báo!

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.337
    Online: 15