Ngày 02/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Hộ tịch, Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo đó, sửa đổi bổ sung 24 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch, 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch tại Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 15/08/2023 của UBND tỉnh, Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi tại Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh.

Xem Quyết định tại đây.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.377
    Online: 12