Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND về bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau đây là toàn văn nội dung bộ tiêu chí.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 118.788
Online: 5