Sáng ngày 03/8/2021 Đảng bộ xã Thạch Trung tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết, các Chỉ thị, Kết luận của trung ương, tỉnh và sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Đại biểu tham dự hội nghị quán triệt nghị quyết.

Tại hội nghị đã trao tặng huy hiệu 40, 50 tuổi Đảng cho các Đảng viên.

Về tham dự và nói chuyện chuyên đề có đồng chí Trần Hậu Tuấn, Uỷ viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố; đồng chí Hồ Quốc Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng phòng VHTT Thành Phố; ở xã có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cán bộ, công chức cấp xã và các đồng chí cấp ủy các chi bộ, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các thôn.

Đồng chí Trần Hậu Tuấn, đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận số 29-KL/T.U ngày 22/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Hậu Tuấn, Uỷ viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố trình bày các nội dung tại hội nghị.

Đồng chí Phan Công Hoàng, phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng Công an xã báo cáo Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Võ Tá Lân bí thư Đảng ủy báo cáo các Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư.

Việc quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, Giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong công tác, trong sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thành phố, tỉnh tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện các Kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảnghiện nay, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung  ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh thực hiện "Nhiệm vụ kép" vừa chống dịch vừa phát triển KTXH, đảm bảo Quốc phòng an ninh hội nghị tập trung cao cho công tác phòng chống dịch không để dịch bệnh Covid-19 tái diễn trên địa bàn.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 101.756
    Online: 6