Với mục đích phát huy dân chủ ở cơ sở, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; ngày 01/12/2021, UBND xã Thạch Trung ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về công bố và ban hành Quy chế hoạt động của Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 269/QĐ-UBND của UBND xã Thạch Trung, nguyên tắc tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng:

1. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

3. Từ chối tiếp nhận thông tin trong các trường hợp sau đây: Người cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp không rõ ràng, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Ngôn ngữ tiếp nhận: Tiếp nhận thông qua điện thoại bằng Tiếng Việt; Tiếp nhận văn bản bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Đối với phản ánh, kiến nghị văn bản bằng Tiếng Anh, cán bộ tiếp nhận phải tham mưu UBND xã dịch sang tiếng Việt trước khi trình xử lý.

Về tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin:

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền cung cấp thông tin nếu phát hiện cán bộ công chức của UBND xã phụ trách các lĩnh vực công tác khi thực thi nhiệm vụ vi phạm quy định tại Điều 2 của quy chế này.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin và số máy liên lạc:

1. Địa chỉ tiếp nhận:

- Số ĐT: 02393.856978,  ĐTDĐ: 0916.905.463

- Thư điện tử (email): duongdaynongxtt@gmail.com

2. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng:

- Đối với tiếp nhận qua đường điện thoại di động và điện thoại cố định: Tiếp nhận trong giờ hành chính.

- Đối với tiếp nhận qua đường thư điện tử (email): Tiếp nhận thường xuyên 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần.

Công khai, lưu trữ kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị:

1. Toàn bộ kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức phải được công khai thông qua một hoặc các hình thức sau:

a) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND xã.

b) Thông báo cho cá nhân, tổ chức, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết;

c) Các hình thức phù hợp khác.

2. Toàn bộ các văn bản, giấy tờ liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời lưu vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Khen thưởng, xử lý vi phạm:

1. Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị giúp UBND xã kịp thời phát hiện tiêu cực trong công tác quản lý được xem xét khen thưởng.

2. Người cung cấp thông tin không đúng sự thật, lợi dụng việc cung cấp thông tin qua đường dây nóng để vụ lợi, gây rối hoặc làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, uy tín của cán bộ công chức, viên chức thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại (nếu có), xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ công chức UBND xã có thành tích trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng được xem xét khen thưởng; nếu thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 128.329
Online: 4