Sáng ngày 20/11/2020 BCĐ NTM Thành Phố về kiểm tra khu dân cư NTM kiểu mẫu tại xã Thạch Trung tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực nhằm xây dựng đạt nông thôn mới nâng cao trong tháng 12

BCĐ NTM Thành phố về kiểm tra.

Năm nay, xã đặt ra mục tiêu xây dựng thêm 05 khu dân cư kiểu mẫu (Nam Quang, Nam Phu, Thanh Phú, Tân Trung, Tân phú), trong đó tập trung nâng cấp thảm nhưa các tuyến đường chính, chỉnh trang vườn hộ, láng lề đường, xây dựng rãnh thoát nước, làm hàng rào xanh ở các khu dân cư. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải huy động nguồn lực lớn. Để kịp thời triển khai thực hiện, Hội đồng nhân dân xã đã sửa đổi, bổ sung, ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2020, trong đó xác định các lĩnh vực, công trình, mô hình, địa bàn, định mức được hỗ trợ. Theo đó, ngoài chính sách theo Nghị quyết số 123-NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, xã trích ngân sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 44-NQ/HĐND xã ngày 07/7/2020

\Hội Nông dân ươm cây chuổi ngọc

Tranh thủ thời tiết thảm nhựa nóng khu dân cư mẫu

Dọn VS là việc làm thường xuyên

Đặt bể lắng xử lý nước thải.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.317
    Online: 11