Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND thành phố về Tổ chức cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Hà Tĩnh năm 2023; Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 30/7/2023 của BTC cuộc thi gồm các nội dung sau:

       1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức , chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân đang sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố từ đủ 14 tuổi trở lên.

       2. Hình thức, nội dung, thời gian thi:

       - Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến.

      - Nội dung dự thi: Các chủ trương, chính sách, nội dung liên quan đến Cải cách hành chính và chuyển đổi số.

      - Thời gian thi hàng tuần: bắt đầu từ 8h00 ngày thứ hai hàng tuần, kết thúc vào 0h00’ ngày thứ hai của tuần tiếp theo. Cuộc thi được tổ chức trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 07/8/2023 đến ngày 04/9/2023.

       3. Cách thức thi:

      - Bước 1: Đăng ký dự thi: cá nhân tham gia dự thi sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh…) có kết nối Internet để truy cập vào đường link: http://tracnghiemtp.hatinh.gov.vn để tiến hành tạo tài khoản và đăng nhập dự thi. Phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ để đăng ký dự thi, người dự thi phải điền đầy đủ , chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, cụ thể: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ.

      - Bước 2: Làm bài thi: cá nhân trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo bộ câu hỏi được thiết kê sẵn trong thời gian tối đa 20p/lượt thi.

        UBND xã Thạch Trung đề nghị các thôn và các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã thực hiện các nội dung sau:

      1. Liên đoàn cán bộ các thôn: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn, gửi đường link cuộc thi qua các nhóm Zalo của thôn để nhân dân biết và tham gia cuộc thi. (Có thể lệ cuộc thi gửi kèm theo)

       2. Các đoàn thể chính trị xã hội gửi đường link cuộc thi về cho các chi đoàn, chi hội để các đoàn viên, hội viên tham gia.

       3. Ban văn hóa, đài truyền thanh: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, trong đó tập trung truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.084
    Online: 7