Chiều ngày 12/5/2021 Thường trực HĐND xã Thạch Trung tổ chức Kỳ họp thứ 14 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về tham dự kỳ họp có Đồng chí Nguyễn Văn Huyên tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Thành Phố bầu cử trên địa bàn xã Thạch Trung. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã Thạch Trung đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương. Tổ chức thành công 13 kỳ họp, trong đó có 3 kỳ họp đột xuất và chuyên đề, ban hành 47 nghị quyết,12 thông báo, 39 công văn và nhiều văn bản thông thường khác, các nghị quyết, văn bản đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoạt động giám sát được HĐND xã, các ban HĐND, các tổ HĐND xã duy trì thường xuyên trước và sau mỗi kỳ họp.

Các nghị quyết HĐND xã ban hành đều đảm bảo tính hợp pháp, đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền, tính khả thi cao, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Chủ tịch HĐND xã Võ Tá Lân trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các đại biểu HĐND dự kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các kỳ họp HĐND xã được đổi mới, nâng cao chất lượng; các đại biểu HĐND luôn ý thức trách nhiệm trước cử tri, trước Nhân dân, gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe dân.

Đại biểu Võ Công Sáng tổ trưởng tổ đại biểu HĐND xã tổ số 6  

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã đã tổ chức 10 cuộc giám sát, số lượng đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến có 73 đơn. Trong đó đơn tố cáo 01; đơn khiếu nại 02; đơn kiến nghị đề xuất là 70 kết quả xử lý là 68 đơn còn lại 05 đơn, chiếm 07%; tổ chức 86 đợt tiếp xúc cử tri số lượng cử tri tham gia bình quân 75 cử tri/buổi/điểm tiếp xúc cử tri.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND xã đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN điều đạt và vượt so với kế hoạch giao đầu nhiệm kỳ, lĩnh vực tài chính tổng thu thuế và ngân sách cả nhiệm kỳ là hơn 511 tỷ đồng tăng 242% so với đầu nhiệm kỳ, lĩnh vực xât dựng NTM đạt xã NTM vào cuối năm 2016 và đạt xã NTM kiểu mẫu cuối năm 2020. Các lĩnh vực khác điều tẳng và vượt kế hoạch giao.

Hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ xã, là đa số đại biểu HĐND xã tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri tại các thôn, thường trực MTTQ phối hợp tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để phản ánh đến HĐND xã, HĐND Thành Phố, xây dựng giám sát 8 chuyên đề, hàng năm kiện toàn, bổ sung kịp thời các thành viên TTND, Ban giám sát đầu tư. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho các thành viên. Công tác phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo được quan tâm hàng năm UBMT Tổ quốc đã vận động được nhiều hàng hóa, tiền và các vật dụng khác để giúp nhau đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 với số tiền hơn 130.triệu, 2.500 kg gạo, 1400 khẩu trang

 

Các đại biểu về dự kỳ họp có ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyên tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Thành Phố bầu cử trên địa bàn xã Thạch Trung phát biểu.

Tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ có 01 tập thể và 5 cá nhân được có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 được trao tặng giấy khen.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 98.527
    Online: 5