Chiều ngày 28/9/2021 Hội người cao tuổi xã Thạch Trung gặp mặt kỷ 31 năm ngày Quốc tế gười cao tuổi 01/10/2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên buổi gặp mặt kỷ 31 năm ngày Quốc tế người cao tuổi  01/10/2021 có hạn chế về số lượng hội viện. Về tham dự có các cụ trong Ban chấp hành các chi hội NCT các thôn. Đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và trưởng các đoàn thể cấp xã. Tại buổi gặp mặt Hội người cao tuổi xã đã ôn lại truyền thống 31 năm ngày Quốc tế người cao tuổi và sơ kết thực hiện công tác của Hội 9 tháng đầu năm 2021, các phong trào như phong trào tuổi cao nêu gương sáng trong hội viên hội người cao tuổi.

Đồng chí Biện Văn Quế Chủ tịch hội người cao tuổi  báo cáo truyền thống của hội.

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của hội NCT Thành Phố, Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp của UBMTTQVN và các đoàn thể của xã, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn của cán bộ hội viên Hội người cao tuổi xã nhà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu, KTXH của địa phương,

Đại diện các cụ có ý kiến tại buổi gặp mặt.

          Hội đã phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức cho hội viên nghe về Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu của Hội NCT Việt Nam, Điều lệ Hội NCT Việt Nam, ngày thành lập hội NCT Việt Nam 10/5 được đông đảo hội viên tham gia. Qua đó giúp cho hội viên NCT nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện triển khai có kết quả chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ hội viên NCT.

Các cụ cao tuổi tham gia lao động vệ sinh môi trường

           Phong trào tuổi cao nêu gương sáng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, góp phần vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. Năm 2021 có 100% hộ gia đình có người cao tuổi đăng ký gia đình văn hóa, gia đình hội viên NCT đều thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt các khoản nghĩa vụ cho nhà nước. Thực hiện nếp sống văn minh, “sống vui, sống khỏe, sống có ích” tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Các cụ tham gia văn nghệ, tập thể dục, thể thao.

Gia đình cụ Võ Tá Lý kính tặng cho thôn Đoài Thịnh dụng cụ thể thao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 101.734
    Online: 3