Sáu tháng đầu năm 2023, xã Thạch Trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của các ban, ngành Thành phố; sự tập trung chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương nên việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 trên các lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội đảm bảo.

1. Lĩnh vực kinh tế.

- Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 159/160 ha, năng suất đạt 60 tạ/ha, sản lượng thu hoạch 954 tấn; đạt 69% kế hoạch năm 2023, tăng 90 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Diện tích cây trồng cạn các loại rau màu vụ xuân 12ha, tăng 7ha so với cùng kỳ năm 2022; năng suất đạt 8tấn/ha, sản lượng thu hoạch 96 tấn, tăng 23 tấn so với cùng kỳ năm 2022. 

- Chỉ đạo thực hiện việc tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp 16/16ha ở thôn Đức Phú và Trung Phú, đạt 100%KH năm... Thử nghiệm 01 mô hình mạ khay của anh Nguyễn Xuân Lộc (thôn Đức Phú). 

- Thủy sản: Diện tích NTTS: 40 ha, trong đó: mặn lợ 26 ha, nước ngọt 14 ha. Sản lượng thu hoạch vụ Đông Xuân 90 tấn, đạt 93% kế hoạch năm 2023; Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ NTTS thả nuôi, phòng chống dịch bệnh trên thủy sản vụ xuân hè năm 2023.

- Phát triển kinh tế tập thể và các mô hình kinh tế: Hiện nay trên địa bàn xã có 11 HTX đang hoạt động; có 3 tổ hợp tác được hình thành từ lâu và hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phát triển 02 mô hình khu sản xuất tập trung công nghệ cao tại thôn Đức Phú, Trung Phú, mô hình tích tụ ruộng đất và mô hình trồng sen tại thôn Đoài Thịnh.

Trên địa bàn xã hiện có 157 doanh nghiệp, 1.606 hộ sản xuất kinh doanh cá thể trong và ngoài địa bàn đã thu hút và tạo việc làm và đem lại thu nhập cao cho hàng nghìn người lao động. Số người hoạt động trong lĩnh vực TTCN, TMDV, vận tải và XKLĐ ước khoảng gần: 6.100 người (chiếm 55% tổng số dân toàn xã).

2. Tài chính ngân sách.

- Tập trung khai thác các nguồn thu, đảm bảo nguồn chi tiền lương, phụ cấp, chi công tác an sinh xã hội, chi hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ chi khác. Thu NSNN 6 tháng đầu năm theo KH giao: 31.041.345.998 đ, đạt 58,35% kế hoạch thành phố giao và bằng 17,86% NQ HĐND xã giao; giảm 71,06% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tổng chi ngân sách 6 tháng: 9.352.198.121 đ, Trong đó: Chi thường xuyên: 3.322.198.121 đ; Chi đầu tư: 6.030.000.000 đ. Tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đợt 1. Tổng số thu: 1.043.937.154đ/1.000.000.000 (đồng) – đạt: 104,39% kế hoạch.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành và trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị:

- Lập hồ sơ CTMT năm 2023 và các công trình dự án đầu tư trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tiếp nhận 82,49 tấn/KH82,49 tấn xi măng, đạt 100,0%KH và giao các thôn triển khai CTMT, phấn đấu đến 30/10/2023 cơ bản hoàn thành CTMT. Đến nay đã thi công hoàn thành 0,2km/0.85 đường ngõ xóm (đạt 24%KH); 0,8km/KH1,6km rãnh thoát nước tại thôn Đoài Thịnh, Tân Phú (đạt 50% KH); 0,6km mương thoát bẩn tại thôn Hồng Hà, Nam Phú, Đoài Thịnh, Đông Tiến, Bắc Quang (đạt 65% KH thành phố, đạt 50%KH xã); 200m/KH400m mương nội đồng, đạt 50%KH; lát vỉa hè được 1500m2/KH4000m2, đạt 37,5%; lắp dựng 700m/KH1600m bó vỉa, đạt 43,7%; Đang tập trung thi công cải tạo các nhà văn hóa thôn Tân Trung, Nam Phú, Liên Phú.

- Triển khai xây dựng các dự án: Hào kỹ thuật đường Lê Ninh kéo dài (đoạn từ trung tâm phòng chống HIV đến phòng CSGT); Đường nối Quang Lĩnh đến thôn Tân Lộc; Chỉnh trang khu vực giữa Trường chuyên với bệnh viện YHCT; Trụ sở công an xã. Phối hợp với các Phòng, Ban GPMB kiểm đếm tài sản đền bù thuộc dự án Đường Ngô Quyền kéo dài qua đường ĐT.550 đến đường cao tốc Bắc Nam. Tổ chức huy động các đoàn thể, nhân dân các thôn tham gia trồng cây xanh tại khu vực hồ điều hòa, các nghĩa trang, tổ chức chăm sóc cây theo kế hoạch. 

- Công tác quản lý đô thị: Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Phối hợp tổ chức 05 lần ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, tháo dỡ công trình vi phạm tại thôn Bắc Phú, Nam Phú, giải toả chợ cóc Tân Trung, Đoài Thịnh... 6 tháng đầu năm, có 38 hộ xin cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân, trong đó 30 hộ đã và đang tiến hành xây dựng. Phối hợp với đội thuế thu thuế nhà ở tư nhân. Xử phạt 02 hộ vi phạm trật tự xây dựng, số tiền 24.000.000đ. Thu phí theo Quyết định 1620 của UBND thành phố : 14 hộ, số tiền 13.800.000đ.

4. CTMTQG xây dựng NTM:

- Tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025; Lập khung kế hoạch cập nhật, nâng cấp các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới và triển khai thực hiện đến toàn thể CBCC và các đơn vị thôn.

- Đôn đốc các đơn vị thôn rà soát, cập nhật các tiêu chí Khu dân cư mẫu theo Bộ tiêu chí mới, lập khung kế hoạch nâng cấp, thực hiện đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí và chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện. Tập trung chỉ đạo thôn Bắc Quang (được công nhận đạt chuẩn năm 2022) hoàn thiện các nội dung, khối lượng xây dựng khu dân cư mẫu còn lại để hưởng cơ chế theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh.

5. Lĩnh vực đất đai, môi trường.

- Thực hiện kê khai lập hồ sơ cấp giấy CN QSD đất đối với 13 hộ gia đình cá nhân thuộc diện giao trái thẩm quyền. Thực hiện đúng quy định theo quyết định số 37/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về cấp GCNQSD đất và giao đất nhỏ hẹp: Xã đăng ký 10 hộ dân; đã lập 08 hồ sơ đề nghị trình UBND thành phố xem xét, giải quyết.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB và xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn: Thu hồi và giao đất Giáo phận Hà Tĩnh; Xăng dầu Giang Nam; Dự án đường Trục chính (Ngô Quyền – Trung Hạ); Đã chi trả tiền GPMB dự án Đường vào Cảnh sát giao thông; Trình phê duyệt dự án KDC xen kẹt Tân Phú; Trình phê duyệt phương án GPMB dự án Trụ sở Công an xã; Mương thoát Khu đô thị Bắc đoạn qua xóm Đông Tiến... Họp  triển khai thu hồi dự án Đường Xuân Diệu kéo dài. Tập trung GPMB đường gom cao tốc: Đã nhận tiền đền bù 16/21 hộ, 04 hộ đang phê duyệt hồ sơ, còn 01 hộ (2 thửa) chưa ký hồ sơ, đề nghị kiểm đếm bắt buộc (dự án: Có 8 hộ đã đăng ký chọn vị trí lô đất tái định cư tại KDC Đồng Vường; 01 hộ đăng ký lô đất KDC Đập Rậm).

- Thường xuyên tuyên truyền, triển khai áp dụng đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 3 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phố để người dân biết, thực hiện. Xử lý phạt hành chính 01 trường hợp đổ rác sai quy định tại thôn Đông Tiến.

- Tiếp nhận và tổ chức trồng 1.200 cây xanh tại các thôn và Hồ Điều Hòa.

6. Lĩnh vực Văn hóa - Giáo dục, Y tế.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết theo kế hoạch của UBND Thành phố và kế hoạch của UBND xã. Treo cờ, băng rôn, áp phích tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân. Thường xuyên tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Tỉnh, thành phố và xã để người dân tiếp cận, khai thác. Tổ chức giải bóng đá nhi đồng tại xã. Thành lập đội tuyển tham gia giải cờ thẻ, giải bóng chuyền, giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng thành phố, kết quả đạt giải ba bóng đá thiếu niên, giải nhất bóng đá nhi đồng.

- Giáo dục: Các trường học thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy và tổng kết năm học đúng theo kế hoạch, số học sinh đạt học sinh giỏi và đạt các giải thi cấp Tỉnh, cấp Thành phố cao. Tổ chức khảo sát cơ sở vật chất để đầu tư sữa chữa phục vụ năm học 2023-2024.

- Y tế: Duy trì xã đạt chuẩn về y tế theo tiêu chí mới. Tổ chức tiêm chủng định kỳ đúng lịch, an toàn. Làm tốt công tác khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu: tổng số lượt khám: 643 lượt, khám BHYT:  170 lượt. Ra quân kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

7. Công tác an sinh xã hội và chính sách.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể vận động Quỹ tết vì người nghèo và tổ chức tặng quà cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Tổng số suất quà đã được trao là 785 suất, với số tiền 346.500.000 đồng.

- Phối hợp với Công an xã rà soát, thu thập thông tin trẻ em trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổ đề án 06 tỉnh; Cập nhật thông tin, mã định danh trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em quốc gia;  Triển khai kế hoạch rà soát, thu thập thông tin người lao động phục vụ công tác cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Tổ đề án 06.

- Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,7%. Tỷ lệ hộ nghèo 1,4%, tỷ lệ hộ cận nghèo 2,52%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 82,7%.

8. Công tác Quốc phòng - An ninh, Tư pháp.

- Công an xã: Nắm tình hình hoạt động trên địa bàn, huy động lực lượng phòng chống các tai tệ nạn xã hội, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác tuần tra, tuyên truyền về PCCN, pháo nổ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hướng dẫn phòng ngừa, xử lý các đối tượng sử dựng ma túy có biểu hiện loạn thần ngáo đá, người bị rối loạn tâm thần …. Tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả Đề án 06, 02 đề án về dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD đúng quy định. 

BCH Quân sự lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023. Giao quân đảm bảo đủ quân số theo chỉ tiêu giao 7/7, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 cho 65 nam công dân và phúc tra, rà soát quân nhân dự bị, nam công dân trong độ tuổi SSNN năm 2024. Điều động 18 đồng chí dân quân tham gia huấn luyện chiến sỹ mới. Huấn luyện dân quân cơ động đạt giải nhất cụm. Hoàn thành phương án PCTT và TKCN. Tham gia tập điều lệnh tại Thành phố và các hoạt động chuyên môn do BCH SQ Thành phố giao.

- Tư pháp: Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực. Tuyên truyền và hướng dẫn công dân thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3,4 đạt 78% tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022.

9. Công tác QLNN, Cải cách hành chính :

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2023. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ công chức. Các lĩnh vực tập trung khắc phục tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính năm 2022, phục vụ đoàn kiểm tra CCHC thành phố 06 tháng đầu năm 2023.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; duy trì việc chào cờ đầu tháng. Duy trì chế độ trực, làm việc tại Phòng giao dịch Một cửa, Một cửa liên thông, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân đến giao dịch.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2023 sẽ tiếp tục có những khó khăn nhất định, khối lượng công việc còn lại theo kế hoạch năm rất lớn, tình hình thời tiết, thiên tai khó lường …. Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ là niềm tin, động lực để cán bộ và nhân dân xã Thạch Trung tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch theo Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới năm 2023 của Hội đồng nhân dân đã đề ra./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.122
    Online: 10