Ngày 03 tháng 6 năm 2022 UBND xã Thạch Trung nhận được đơn Kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 16/8/1965 hộ khẩu thường trú tại thôn Bắc Phú xã Thạch Trung Thành Phố Hà Tĩnh.

          Ngày 30 tháng 6 năm 2022 UBND xã Thạch Trung đã có Công văn số 47/UBND ngày 30/6/2022 về việc trả lời đơn thư cho Bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Bắc Phú.

          ( Có đơn kiến nghị và thông báo trả lời công dân gửi kèm)

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 199.341
Online: 4