THÔNG TIN CHUNG Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thạch Trung Địa chỉ : Số 68, đường Hà Hoàng - Thành phố Hà Tĩnh

THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thạch Trung

      Địa chỉ         : Số 68, đường Hà Hoàng -  Thành phố Hà Tĩnh 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH TRUNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ Tá lân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

SĐT: 0913057379

2

Phan Công Hoàng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

SĐT: 0979127959

3

Mai Văn Dy

Phó Bí thư Đảng ủy - CT UBND

SĐT: 0912999225

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

T

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ Tá Lân

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

SĐT: 00913057379

2

Nguyễn Minh Công

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

SĐT: 0913071091

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

T

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Nhung

Trưởng ban 

2

Phan Công Hoàng

Phó ban

3

Đặng Thị Nguyệt

Ban viên

4

Nguyễn Thị Thúy

Ban viên

5

Võ Tá Tịnh

Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Văn Hiếu

Trưởng  ban

2

Phan Thị Thanh Hoài

Phó ban

3

Lê Đình Thảo

Ban viên

4

Nguyễn Xuân Hậu

Ban viên

5

Võ Công Sáng

Ban viên

V. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Mai Văn Dy

Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0912999225

2

Nguyễn Xuân Hậu

Phó Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0945349172

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Đức Hiền

Chủ tịch UBMTTQ

SĐT: 0976652396

2

Võ Công Sáng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0915056803

3

Võ Tá Cát 

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0919762889

4

Nguyễn Văn Hà

Bí thư Đoàn TNCS HCM

SĐT: 0336759728

5

Võ Tá Đức

PBT đoàn 

SĐT: 0949840234

6

Nguyễn Thị Oanh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

SĐT: 0967698833

7

Trương Thị Hải

Chủ tịch Hội Nông dân

SĐT: 0978815311

8

Mai Văn Sơn

PCT hội nông dân

SĐT: 0985705590

9

Võ Thị Thiệp

CT hội LHPN

SĐT: 0945935686

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 199.360
Online: 9